Interviu su prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskiene

Kviečiame susipažinti su dar viena įdomia Alumni klubo nare – gydytoja prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskiene!

Kaip studijų metais įsitraukėte į SMD veiklą?

Nuo trečio kurso pradėjau aktyviai lankytis ir dalyvauti Akušerijos – Ginekologijos būrelio veikloje. Po kurio laiko buvau išrinkta būrelio pirmininke.

Kaip Jūsų akimis mokslinė veikla keitėsi bėgant metams?

Man atrodo, kad SMD labai atspindi išaugusią universiteto mokslinių tyrimų kokybę, pereinant nuo aprašomųjų tyrimų prie griežta metodologija grindžiamų, kad ir nedidelių tyrimų. Džiugu, kad studentai vis labiau siekia klinikinės epidemiologijos žinių, naudojasi šiuolaikinės matematinės statistikos metodais.

Kas Jums yra SMD Alumni? Kokią matote šios veiklos prasmę / naudą?

SMD Alumni veikloje matau prasmę, tik daugelio darbų sūkuryje sunku dar ir šioje veikloje aktyviai dalyvauti.

Kuo Jums yra svarbus ryšys tarp studento ir dėstytojo / gydytojo / Alumni klubo nario?

Manau, kad ryšys tarp studento ir dėstytojo turėtų tik stiprėti, svarbiausia, kad jis būtų grindžiamas apibuse pagarba ir partneryste ne tik dirbant klinikinį darbą, bet ir atliekant mokslinius tyrinėjimus.

5 žodžiais “nupieškite” dabartinį mokslinės draugijos studentą.

Žingeidus, padorus, išradingas, pareigingas, raštingas.

 

Dėkojame gerb. prof. dr. R. J. Nadišauskienei!