Interviu su prof. A.Basevičiumi

Kviečiame susipažinti su dar viena įdomiu Alumni klubo nariu – gydytoju prof. A.Basevičiumi!

Kaip studijų metais įsitraukėte į SMD veiklą?

A.B. : Studijų metais buvau mikrobiologijos, vėliau – psichiatrijos bei rentgenologijos būrelių narys. 1985 metais tapau naujai įkurto nefrologijos būrelio pirmasis pirmininkas.

Kaip Jūsų akimis mokslinė veikla keitėsi bėgant metams?

A.B. : Bėgant metams nuolat daugėjo mokslinių būrelių, jų skaičius augo, auga ir dabar, bet svarbiausia,  labai auga darbų kokybė bei studentų, norinčių dirbti mokslinį darbą skaičius. Taip pat atsirado kompleksinių darbų, bendradarbiavimo ir bendrų darbų su užsienio studentais ar mokslininkais kūrimo galimybės, labai ištobulėjo diagnostinės galimybės ir literatūra, tapo prieinami naujausi mokslinės literatūros šaltiniai, atsirado galimybės studentams išvykti į užsienį pagal įvairias mainų programas, atsirado galimybė rasti labai kokybiškus mokslinius straipsnius ir mėginti juos spausdinti prestižiniuose moksliniuose žurnaluose.

Kas Jums yra SMD Alumni? Kokią matote šios veiklos prasmę / naudą? 

A.B. : Alumni įsivaizduoju kaip akademinį junginį, po kurio veliava veikia gabiausi ir produktyviausi jaunieji mokslininkai ir studentai bei jau patyrę (dažnai nebedirbantys universitete, bet trokštantys papildomos mokslinės veklos) mokslininkai – docentai ir profesoriai, kurie dar turi noro, energijos ir kūrybinio potencialo.

Kuo Jums yra svarbus ryšys tarp studento ir dėstytojo / gydytojo / Alumni nario?

A.B. : Ryšys tarp studento ir destytojo ruošiant mokslinius darbus turi pasireikšti tuo, kad mokslininkas turi generuoti idejas, jas siūlyti studentui, o pastarasis turi stengtis išanalizuoti jam teikiamą mokslinę ideją bei tureti (ir stengtis pagrįsti) savo nuomonę net ir tais atvejais, kai ta nuomonė nesutampa su mokslininko nuomone. Darbo vadovas studentui turi buti kaip globėjas, o ne “piktas destytojas, kurį kažkas verčia dirbti su studentu”, turi būti patarėjas – tiesiog patyręs vyresnysis draugas.

5 žodžiais “nupieškite” dabartinį mokslinės draugijos studentą.

A.B. : Dabartinis mokslinės draugijos studentas turi buti – norintis daryti mokslą, žingeidus, įkyrus, aktyvus bei mokantis naudotis moksline literatūra.

 

Dėkojame prof. A.Basevičiui!