Interviu su doc. I. Balnyte

Kaip studijų metais įsitraukėte į SMD veiklą?

I.B. : Studijuodama mediciną tuometinėje Kauno medicinos akademijoje į SMD veiklą įsitraukiau ne iš karto, o jau būdama vyresniame kurse. Domėjausi akušerija ir ginekologija, žavėjo studijuota histologija. Todėl, tikriausiai, neatsitiktinai tapau akušerijos-ginekologijos ir histologijos būrelių nare, pastarajam teko ir vadovauti.

Kaip Jūsų akimis mokslinė veikla keitėsi bėgant metams?

I.B. : Mokslinė veikla keitėsi ir keičiasi į gerąją pusę ta prasme, kad sąlygos vykdyti mokslinę veiklą palaipsniui gerėjo ir gerėja – kūrėsi ir kuriasi naujos arba atnaujinamos senesnės laboratorijos, atsirado daugiau galimybių įsigyti naujos mokslinės įrangos, gerėja darbo aplinka ir sąlygos. Visų šių aplinkybių visuma lemia brandesnius mokslinius darbus. Nenorėčiau pasakyti, kad prieš kelis ar daugiau dešimtmečių atlikti moksliniai darbai yra mažiau vertesni – jokiu būdu ne. Tik anuomet moksliniams darbams atlikti buvo siauresnės galimybės, nors mokslinį darbą dirbusių žmonių entuziazmas, noras išsiaiškinti dar neištirtus dalykus buvo tikrai labai didelis, o pasiekti rezultatai ne mažiau reikšming.

Kas Jums yra SMD Alumni? Kokią matote šios veiklos prasmę / naudą? 

I.B. : SMD Alumni reikšmė ir nauda yra labai didelė – tai dalijimasi patirtimi, nauji įspūdžiai, naujos pažintys, bendravimas ir bendradarbiavimas su buvusiais ir esamais studentais, nauji ryšiai tarp jaunesnių ir vyresnių kolegų.

Kuo Jums yra svarbus ryšys tarp studento ir dėstytojo / gydytojo / Alumni nario?

I.B. : Šis ryšys asmeniškai man yra labai svarbus. Kuo glaudesnis ir nuoširdesnis bendravimas yra tarp jaunesnio ir vyresnio kolegos, tuo daugiau galima pasiekti. Jaunesniems labai svarbu, kad jie būtų priimami ir vertinami kaip lygiaverčiai partneriai, ne visada norisi klausytis tik griežtų nurodymų ar draudimų, malonu išgirsti padrąsinamąjį žodį. Vyresniems gi, norisi pasidalinti savo patirtimi, pamokyti, patarti. Bet tik abipusis supratimas ir pagarba vienas kitam, mano manymu, galėtų būti sėkmingo tolimesnio bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindas.

5 žodžiais “nupieškite” dabartinį mokslinės draugijos studentą.

I.B. : Penki žodžiai, kuriais galėčiau apibūdinti dabartinį mokslinės draugijos studentą, tai – drąsus, žingeidus, komunikabilus, aktyvus, išradingas.