SMD Alumni klubas

2010 m. kovo 18 d. svarbi Lietuvos sveikatos mokslų universitetui: SMD įsitraukė į tiek didelius, tiek mažesnius universitetus vienijantį ratą – įsteigė savo Alumni klubą. Lotyniškai „alumni“ reiškia auklėtinį, iš lotynų kalbos žodžio „alere“ – „maitinti, puoselėti“. Alumni klubo idėja kilusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuomet pirmąją medicinos Alumni asociaciją įsteigė Maryland‘o medicinos universitetas dar 1874 m. Bėgant metams, vis daugiau universitetų kūrė savo Alumni, kurio pagrindinis tikslas – suvienyti bendrai veiklai buvusius auklėtinius, skatinti buvusių ir esamų studentų bendravimą, dalijimąsi patirtimi, palaikyti glaudžius ryšius tarp absolventų ir jų Alma mater. O šio tikslo įgyvendinimo priemonės pačios įvairiausios – rengiami seminarai, konferencijos, apdovanojimai, pasisėdėjimai, suvažiavimai, leidžiami leidiniai ir daug kitų idėjų.

Šių tikslų vedini inicijavome ir mūsų universiteto Studentų mokslinės draugijos Alumni klubo steigimą. Mūsų universitetas, turėdamas tokią ilgą gyvavimo istoriją, išugdęs tiek daug garbingų asmenybių, į medicinos pasaulį paleidęs nesuskaičiuojamus medikų būrius, negali neturėti sąvojo klubo!

Pirmuoju Alumni klubo prezidentu buvo išrinktas prof. Romas Kalesinskas, už visokeriopą pagalbą, bendradarbiavimą tarp Alumni klubo narių ir SMD atsakingas valdybos narys Dovydas Verikas.

Kviečiame susipažinti su Alumni klubo nariais: doc. I.Balnyteprof. R.Nadišauskieneprof. A.Basevičiumi.

Mielieji absolventai, norėdami prisijungti prie SMD Alumni klubo, kviečiame rašyti el. paštu: alumni@smd.lt. Visa informacija apie renginius bei klubo veiklą bus talpinama www.smd.lt tinklapyje.

Iškilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis į SMD Valdybos narį Dovydą Veriką.