Veikla

Būreliai

Būreliai, tai pagrindiniai organizacijos struktūriniai vienetai vykdantys organizacijos veiklą. Draugijos nariai, besidomintys tam tikra mokslo šaka ar veiklos rūšimi, savo iniciatyva steigia būrelius ir autonomiškai organizuoja bei vykdo savo veiklą, taip siekdami bendro organizacijos tikslo.

Būreliai siekdami organizacijos tikslo vykdo susirinkimus, kurių metu dalinasi naujausiomis mokslo naujienomis, susitikimus su Asmenybėmis, kurių metu pasisemia išminties ir diskutuoja su mokslo pasiekimų turinčiais žmonėmis, įvairius mokymus, paskaitas ar visuomenines akcijas, kuomet su kitais kolegomis ar visuomene dalinasi savo įgytais įgūdžiais ar žiniomis.

Čia rasite visų Draugijos būrelių sąrašą.

Konferencijos

Konferencija tai didžiausias Draugijos renginys, vainikuojantis visų metų veiklą. Konferencijos metu Jaunieji mokslininkai turi galimybę pristatyti savo atliekamus tyrimus, bei išgirsti kitų jaunųjų kolegų mintis ar gautus rezultatus. Konferencija neapsiriboja vien tik Draugijos narių pranešimais, joje gali dalyvauti visos Lietuvos ar net viso pasaulio jaunieji mokslininkai.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija (LSMU SMD) kas antrus metus organizuoja nacionalinę Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferenciją (JMTK), kuri yra atvira ne tik universiteto bendruomenei, bet visiems Lietuvos jauniesiems mokslininkams besidomintiems biomedicinos mokslų naujovėmis. Konferencijoje dalyvauja medicinos, odontologijos, farmacijos, veterinarijos bei kitų biomedicinos sričių studentai, kurie dar neturi mokslų daktaro laipsnio ar 36 m.

 

Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija (International Health Sciences Conference – IHSC) – tai Lietuvoje unikali studentų organizuojama biomedicinos mokslų konferencija. Ji skirta skatinti tarptautinį bei tarpspecialybinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą sprendžiant su sveikatos mokslais susijusias problemas. Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija taip pat organizuojama kas 2 metus.

LSMU SMD Tarptautiniai mainai

LSMU SMD yra įstojusi į Europos medicinos studentų asociaciją (EMSA) ir kaip šios tarptautinės organizacijos narė dalyvauja jos bilateralinių mainų tarp dviejų Europos universitetų projekte (Twinning project).

Šie LSMU SMD mainai plėtoja draugiškus santykius tarp skirtingų šalių medicinos fakultetų bei padeda geriau suprasti kitų Europos šalių kultūrą, mokymosi ypatumus, gyvenimą ir medicinos sistemą ir jos ryšį su naujausiais mokslo pasiekimais – įrodymais pagrįsta medicina.

Projekte gali dalyvauti 10 – 20 medicinos studentų. Mainai trunka 2 savaites (vieną savaitę išvykstama į užsienį ir vieną priimami svečiai Lietuvoje). Dienos metu vyksta praktinės dirbtuvės, paskaitos, kita mokslinė veikla, o vakarais organizuojama kultūrinė ir socialinė programa.

Todėl visi besidomintys tarptautiniu bendradarbiavimu ir šalies atstovavimu Europos mastu kviečiami aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje ir gauti progą sudalyvauti šiuose mainuose.

Kita veikla EMSA

Kadangi Draugija yra EMSA organizacijos narė, visi LSMU SMD nariai yra ir EMSA nariai. Todėl visi norintys prisidėti prie EMSA veiklos, vykdyti jos projektus mūsų Universitete ar LSMU SMD vykdomą veiklą vykdyti Europos matus kreipkitės į LSMU SMD Valdybą.

Ankstesniais metais LSMU SMD narių EMSA vykdyta ar vykdoma veikla:

  1. EMSA pavyzdžiu vykdomos praktinės dirbtuvės (EMSA Workshops);
  2. Kasmetiniai LSMU SMD mainai;
  3. Europos etikos savaitė.

Alumni klubas

2010 m. kovo 18 d. svarbi Lietuvos sveikatos mokslų universitetui: SMD įsitraukė į tiek didelius, tiek mažesnius universitetus vienijantį ratą – įsteigė savo Alumni klubą. Lotyniškai „alumni“ reiškia auklėtinį, iš lotynų kalbos žodžio „alere“ – „maitinti, puoselėti“. Alumni klubo idėja kilusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuomet pirmąją medicinos Alumni asociaciją įsteigė Maryland‘o medicinos universitetas dar 1874 m. Bėgant metams, vis daugiau universitetų kūrė savo Alumni, kurio pagrindinis tikslas – suvienyti bendrai veiklai buvusius auklėtinius, skatinti buvusių ir esamų studentų bendravimą, dalijimąsi patirtimi, palaikyti glaudžius ryšius tarp absolventų ir jų Alma mater. O šio tikslo įgyvendinimo priemonės pačios įvairiausios – rengiami seminarai, konferencijos, apdovanojimai, pasisėdėjimai, suvažiavimai, leidžiami leidiniai ir daug kitų idėjų.

Šių tikslų vedini inicijavome ir mūsų universiteto Studentų mokslinės draugijos Alumni klubo steigimą. Mūsų universitetas, turėdamas tokią ilgą gyvavimo istoriją, išugdęs tiek daug garbingų asmenybių, į medicinos pasaulį paleidęs nesuskaičiuojamus medikų būrius, negali neturėti sąvojo klubo!

Pirmuoju Alumni klubo prezidentu buvo išrinktas prof. Romas Kalesinskas, už visokeriopą pagalbą, bendradarbiavimą tarp Alumni klubo narių ir SMD atsakingas valdybos narys Dovydas Verikas.

Mielieji absolventai, norėdami prisijungti prie SMD Alumni klubo, kviečiame rašyti el. paštu: alumni@smd.lt. Visa informacija apie renginius bei klubo veiklą bus talpinama www.smd.lt tinklapyje.

Iškilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis el. paštu info@smd.lt arba alumni@smd.lt.