Veikla

Būreliai

Būreliai, tai pagrindiniai organizacijos struktūriniai vienetai vykdantys organizacijos veiklą. Draugijos nariai, besidomintys tam tikra mokslo šaka ar veiklos rūšimi, savo iniciatyva steigia būrelius ir autonomiškai organizuoja bei vykdo savo veiklą, taip siekdami bendro organizacijos tikslo.

Būreliai siekdami organizacijos tikslo vykdo susirinkimus, kurių metu dalinasi naujausiomis mokslo naujienomis, susitikimus su Asmenybėmis, kurių metu pasisemia išminties ir diskutuoja su mokslo pasiekimų turinčiais žmonėmis, įvairius mokymus, paskaitas ar visuomenines akcijas, kuomet su kitais kolegomis ar visuomene dalinasi savo įgytais įgūdžiais ar žiniomis.

Čia rasite visų Draugijos būrelių sąrašą.

Konferencijos

Konferencija tai didžiausias Draugijos renginys, vainikuojantis visų metų veiklą. Konferencijos metu Jaunieji mokslininkai turi galimybę pristatyti savo atliekamus tyrimus, bei išgirsti kitų jaunųjų kolegų mintis ar gautus rezultatus. Konferencija neapsiriboja vien tik Draugijos narių pranešimais, joje gali dalyvauti visos Lietuvos ar net viso pasaulio jaunieji mokslininkai.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija (LSMU SMD) kas antrus metus organizuoja nacionalinę Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferenciją (JMTK), kuri yra atvira ne tik universiteto bendruomenei, bet visiems Lietuvos jauniesiems mokslininkams besidomintiems biomedicinos mokslų naujovėmis. Konferencijoje dalyvauja medicinos, odontologijos, farmacijos, veterinarijos bei kitų biomedicinos sričių studentai, kurie dar neturi mokslų daktaro laipsnio ar 36 m.

 

Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija (International Health Sciences Conference – IHSC) – tai Lietuvoje unikali studentų organizuojama biomedicinos mokslų konferencija. Ji skirta skatinti tarptautinį bei tarpspecialybinį jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą sprendžiant su sveikatos mokslais susijusias problemas. Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija taip pat organizuojama kas 2 metus.

LSMU SMD Tarptautiniai mainai

LSMU SMD yra įstojusi į Europos medicinos studentų asociaciją (EMSA) ir kaip šios tarptautinės organizacijos narė dalyvauja jos bilateralinių mainų tarp dviejų Europos universitetų projekte (Twinning project).

Šie LSMU SMD mainai plėtoja draugiškus santykius tarp skirtingų šalių medicinos fakultetų bei padeda geriau suprasti kitų Europos šalių kultūrą, mokymosi ypatumus, gyvenimą ir medicinos sistemą ir jos ryšį su naujausiais mokslo pasiekimais – įrodymais pagrįsta medicina.

Projekte gali dalyvauti 10 – 20 medicinos studentų. Mainai trunka 2 savaites (vieną savaitę išvykstama į užsienį ir vieną priimami svečiai Lietuvoje). Dienos metu vyksta praktinės dirbtuvės, paskaitos, kita mokslinė veikla, o vakarais organizuojama kultūrinė ir socialinė programa.

Todėl visi besidomintys tarptautiniu bendradarbiavimu ir šalies atstovavimu Europos mastu kviečiami aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje ir gauti progą sudalyvauti šiuose mainuose.

Kita veikla EMSA

Kadangi Draugija yra EMSA organizacijos narė, visi LSMU SMD nariai yra ir EMSA nariai. Todėl visi norintys prisidėti prie EMSA veiklos, vykdyti jos projektus mūsų Universitete ar LSMU SMD vykdomą veiklą vykdyti Europos matus kreipkitės į LSMU SMD Valdybą.

Ankstesniais metais LSMU SMD narių EMSA vykdyta ar vykdoma veikla:

  1. EMSA pavyzdžiu vykdomos praktinės dirbtuvės (EMSA Workshops);
  2. Kasmetiniai LSMU SMD mainai;
  3. Europos etikos savaitė.