Pažymų užsakymai

Pažymos išrašomos trečiadieniais, todėl iki trečiadienio užsakytas pažymas rasite nuo  ketvirtadienio pietų MLK LSMU SMD stende.

Oops! You need to be logged in to use this form.