Gyventojų pajamų mokestis

2011 m. gruodžio 6 d. pagal LR Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymus, savo pajamų mokesčio dalį (iki 2 %) Jūs galite pervesti pasirinktai
įstaigai, organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Jeigu
nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio 2016 – tųjų metų dalį Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto studentų mokslinei draugijai (LSMU SMD), iki 2017 m. gegužės 2 d.
pateikite prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta LSMU SMD.
Pajamų mokesčio dalį galite pervesti elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt)
per savo elektroninę bankininkystę.

Elektroniniu būdu:

1. Įeikite į elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt;
2. Pasirinkite savo banką ir prie jo prisijunkite;
3. Prie VMI deklaracijos spauskite „Prisijungti“;
4. Pasirinkite VMI sistemą – EDS;
5. Prisijungus prie sistemos, dešiniajame šone vertikalioje skiltyje pasirinkite „Paramos
skyrius“;
6. Atsidariusiame lange pasirinkite pažymėtą piktogramą „Pildyti formą tiesiogiai
portale“;
7. Atsidaro pildymo forma. Joje daugelis duomenų gali būti užpildyti automatiškai.
1 – savo asmens kodą;
2 – telefono numerį;
3V – vardą;
3P – pavardę;
4 – gyvenamąją vietą;
5 – mokestinį laikotarpį ( praėjusius 2016 kalendorinius metus);
6S – pažymėkite „X“ (skiriate mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti
paramą);
6A, 7S, 7A, 8 – pildyti nereikia;
E1 – įrašykite „2“ (skiriate mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti
paramą);
E2 – įrašykite „193008490“ (LSMU SMD juridinio asmens kodą);
E3 – įrašykite „LSMU SMD“;
E4 – kurią mokesčio dalį procentais skiriate (maksimali dalis 2%);
E5 –pildykite, jei skiriate mokesčio dalį ilgiau kaip 1-iems metams. Ilgiausias
skiriamas laikotarpis 5 metai. (iki „2022“);
Užpildžius viršutiniame dešiniajame kampe spauskite „Pateikti“.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!