SMD ergoterapijos būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2018 - 05 - 29 @ 18.00 - 19.00


0


DĖMESIO! Susirinkime privalo dalyvauti visi SMD ergoterapijos būrelio nariai.
Nesurinkus pakaknkamo narių skaičiaus ir neatsiradus naujam pirimininkui ergoterapijos būrelis bus naikinamas!!!!Į pirmininkus kandidatuoti gali visi būrelio nariai, dalyvavę ne mažiau nei pusėje einamais mokslo metais vykusių būrelio susirinkimų.
Kandidatūra keliama pateikus motyvacinį laišką www.smd.lt ne vėliau kaip 1 sav. iki rinkimų;
Motyvaciniai laiškai viešinami būrelio nariams ne mažiau nei 6 dienos iki rinkimų;
Būrelio pirmininkas renkamas slapto balsavimo būdu, dalyvaujant ne mažiau nei 7 būrelio nariams;
Rinkimuose dalyvaujant mažiau nei 7 būrelio nariams, balsavimo teisę turi VISI Draugijos nariai;
Naujai išrinkto Būrelio pirmininko kadencija prasideda nuo kitų mokslo metų rugsėjo 1 dienos;