Maisto mokslo būrelio susirinkimas

2018 - 02 - 21 @ 14.15 - 17.00


0


1. Pakartoti ruošiamo produkto mėginių gamybą, formulėje keičiant ingredientus ir įvertinti bendrą priimtinumą;
2. Suvesti duomenis daugiafaktorinei statistinei analizei ir įvertinti analizuotų veiksnių įtaką tirtiems mėginių rodikliams;
3. Nuspręsti dėl rezultatų viešinimo;
4. Aptarti galimybę parengti seminarą su kitų SMD būrelių nariais ir išsirinkti galimas pranešimų temas.