EMSA Mainai

Twinning project (EMSA mainai) – vienas pagrindinių EMSA renginių. Tai bilateraliniai mainai tarp dviejų Europos universitetų. Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti draugiškus santykius tarp skirtingų šalių medicinos fakultetų bei padėti geriau suprasti kitų Europos šalių kultūrą, mokymosi ypatumus, gyvenimą ir medicinos sistemą.

Projekte gali dalyvauti 10 – 20 medicinos studentų. Mainai trunka 2 savaites (vieną savaitę išvykstama į užsienį ir vieną priimami svečiai Lietuvoje). Dienos metu vyksta praktinės dirbtuvės, paskaitos, kita mokslinė veikla o vakarais organizuojama kultūrinė ir socialinė programa. Norint suorganizuoti mainus, fakultetų nariai turi kontaktuoti tarpusavyje ir suderinti gyvenimo, maitinimosi, socialinės ir mokslinės veiklų sąlygas, kurios turi būti vienodos abiem šalims.

Veiklos kuratorė
Karolina Stasiukynaitė
stasiukynaite@gmail.com