EMSA

EMSA_Europe
EMSA (Europos medicinos studentų asociacija) – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, skirta medicinos studentams, sutelkiant dėmesį į geresnio medicininio išsilavinimo siekimą, aktualius etikos klausimus ir mokslo atradimus Europoje.

1991 m. EMSA buvo įkurta Briuselyje. Organizacija jungia ir atstovauja medicinos studentus Europoje. EMSA sudaro medicinos fakultetai, o ne atskiros šalys. Šiuo metu ji vienija 62 medicinos fakultetus iš 19 šalių visoje Europoje. EMSA siekia pagerinti sveikatą ir Europos piliečių sveikatos priežiūros kokybę, didinant tarpusavio bendravimą ir dalijimąsi informacija tarp Europos medicinos studentų, siekiant geresnio medicininio išsilavinimo, mokslo pažangos ir Europos integracijos.

Pagrindiniai EMSA tikslai:

  • jungti Europos medicinos studentus, siekiant palengvinti Europos integraciją ir sukurti Europos identiteto jausmą;
  • reprezentuoti ir išreikšti Europos medicinos studentų nuomones;
  • vieningai veikti visiems medicinos studentams Europoje, aptariant medicininio išsilavinimo, medicinos etikos, ir medicinos mokslinių tyrimų temų klausimus;
  • skatinti aukščiausius standartus siekiantį Europos medicininį išsilavinimą ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Europoje;
  • skatinti mokymą ir projektus, susijusius su žmonių sveikatos gerinimu Europoje, naudinga veikla medicinos studentams ir visuomenei;
  • skatinti tarpkultūrinį bendravimą organizuojant socialinius ir kultūrinius renginius;
  • bendradarbiauti su kitų studentų organizacijomis ir medikus atstovaujančiomis organizacijomis;
  • Veiklos organizuojamos EMSA: Teddy Bear Hospital, Twinning Project (mainų projektas), Eurotalk, EMSA vasaros mokyklos, EMS Taryba, WorldMaPS ir JEMSA (EMSA mokslo leidiniai).

EMSA istorija

1990 m. medicinos studentų iš visų Europos šalių buvo suorganizuotas Leuveno (Belgija) katalikiškojo universiteto (KUL) simpoziumas, kurio metu buvo aptarta idėja sukurti Europos medicinos studentų asociaciją. 1991 m. Europos medicinos studentų asociacija buvo įkurta Briuselyje. Tais metais vykusi pirmoji EMSA Generalinė Asamblėja buvo globojama Belgijos karalius Baudouin I ir finansiškai remiama Europos Sąjungos “Erasmus” programos. Oficialūs įstatai buvo pagal Belgijos teisę.

Nuo 2012 m. gruodžio 2 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinė draugija priklauso EMSA.

Šiuo metu EMSA SMD vykdo EMSA Mainus ir Praktines dirbtuves bei jungtinius Europos projektus.

Jungtiniai Europos projektai:

Tai nauji EMSA projektai, kurių tikslas skatinti skirtingų Europos šalių medicinos fakultetų studentų bendradarbiavimą sprendžiant įvairias visuomenines problemas, susijusias su sveikatos apsaugos sistema. Šie projektai apjungia visus EMSA komitetus (pillars) ir skatina į problemą pažvelgti iš įvairių aspektų (medicinos, mokslo, švietimo, visuomenės sveikatos, kultūros integracijos ir kt.), bendradarbiaujant su kitais Europos sveikatos mokslų universitetais. Mūsų universitetas prisideda prie dviejų projektų (JEPs):

  1. Lyčių medicina (Gender Medicine) – šio projekto tikslas yra skleisti žinią apie medicininių tyrimų nelygiavertiškumą moterų atžvilgiu bei lyčių diskriminaciją medicinos sistemoje. Vykdant šį projektą organizuojami moksliniai tyrimai, kurių tikslas išsiaiškinti skirtingų lyčių padėtį Lietuvos medicinos sistemoje, socialinės akcijos, kuriomis siekiama suteikti visuomenei žinių apie skirtingą vaistų poveikį vyrams ir moterims bei farmacinių tyrimų nelygiavertiškumą.
  2. Pabėgelių medicina (Refugee Rights) –  projekto tikslas yra šviesti visuomenę apie pabėgėlių atsivežamas Lietuvai nebūdingas ligas bei skatinti pabėgėlių integravimą Lietuvos medicinos sistemoje. Vykdant šį projektą organizuojamos visuomenės bei medicinos darbuotojų švietimo akcijos, apklausos.