Eiti prie įrankių juostos

Nepaisant medicinos pažangos ir laimėjimų, svarbiausias įrankis nustatant diagnozę ir skiriant gydymą visada išlieka gydytojo kompetencija – gebėjimas pasinaudoti įgytomis žiniomis ir patirtimi. Mokslas apie vidaus ligas leidžia mediciną suvokti kaip sudėtingą žmogaus organizmo visumą, neišskaidant jos į atskiras sritis, kelti hipotezes ir ieškoti atsakymų. Pasinaudodamas anamnezės ir objektyvaus tyrimo duomenimis, kompetentingas gydytojas greitai atsidurs „teisingame kelyje“ – nustatys diagnozę ir padės pacientui paskirdamas tinkamą gydymą.

Vidaus ligų būrelis priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų mokslinei draugijai (SMD). Būrelis vienija tiek vidaus ligomis, jų diagnostika bei gydymu, tiek bendrąja diagnostika, pacientų tyrimo metodika ir semiotika besidominčius studentus.

Vidaus ligų būrelis atkurtas 2012 m. lapkričio 6 d. vidaus ligų gydytojos rezidentės Tatjanos Pieterienės, kuri yra ir šio būrelio mokslinė vadovė, iniciatyva. Nuo būrelio įkūrimo iki 2015 m. būrelio pirmininkė yra studentė Lina Kievišienė (buv. Kočiubaitytė).

Būrelio tikslai:
– gilinti teorines žinias;
– lavinti praktinius įgūdžius tiriant ligonius;
– skatinti aktyvų studentų dalyvavimą mokslinėje veikloje ir ugdyti mokslinio darbo įgūdžius;
– skatinti studentų visuomeninę veiklą bei saviraišką.

Būrelio veikla:
Būrelio susirinkimų metu skaitomi teoriniai pranešimai, pristatomi klinikiniai atvejai ir tobulinami ligonių tyrimo įgūdžiai. Organizuojami jungtiniai susirinkimai, seminarai ir konferencijos su kitais LSMU SMD būreliais. Būrelio nariai, vadovaujami pedagoginį darbą dirbančių Kauno klinikinės ligoninės Vidaus ligų ir Geriatrijos klinikų gydytojų, vykdo mokslinius darbus, ruošia pranešimus SMD konferencijoms ir skelbia straipsnius medicininės mokslinės literatūros leidiniuose. 2015 m. įgyvendintas projektas „Ištyrimas“ (istyrimas.com) – nufilmuoti mokomieji paciento ištyrimo filmukai. Projekto tikslas – padėti studentams įgyti praktinių įgūdžių, filmuotoje medžiagoje stebint taisyklingą paciento ištyrimo techniką. Projekto moksliniai vadovai – dr. Rūta Vaičiūnienė ir vidaus ligų gyd. rez. Haroldas Razvadauskas.

Jei Tu mėgsti analizuoti klinikines situacijas, nori gilinti teorines žinias ir tobulinti praktinius įgūdžius, dirbti komandoje, kurti ir įgyvendinti naujas idėjas, vidaus ligų būrelis yra tinkama vieta Tavo tobulėjimui ir saviraiškai.

Prašymas įstoti į būrelį 2014-2015 m.m.

Būrelio puslapis

Facebook puslapis

Facebook grupė

Būrelio mokslinė vadovė
Gyd. rez. Tatjana Pieterienė
[php snippet=2 param="var1=44"]

Nariai

Vartotojų grupės

@

Pastaruoju metu neaktyvus