Eiti prie įrankių juostos

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos (PRCH) būrelis vienija Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto studentus, besidominčius ir siekiančius įgyti daugiau žinių šioje medicinos srityje.
Vykdoma veikla siekiama užtikrinti, kad besidomintiems PRCH studentams būtų suteiktos galimybės susipažinti su plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos pagrindais ir naujovėmis, darbo specifika LSMUL KK, dalyvauti įvairiose konferencijose, atlikti mokslinius darbus.
Studentai rengiamų susirinkimų metu supažindinami su artimiausiais aktualiais renginiais, vykdoma veikla, prie kurios įgyvendinimo gali prisijungti, pristato ir išklauso parengtus pranešimus bei klinikinius atvejus.
PRCH būrelis taip pat užsiima visuomenine veikla- teikiame informaciją visuomenei nudegimų prevencijos, pirmosios pagalbos nudegus, žaizdų priežiūros bei kitomis temomis socialinių akcijų metu.
Aktyviai dalyvaudami būrelio veikloje, nariai turi galimybę atlikti mokslinį darbą bendradarbiaudami kartu su Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriaus gydytojais, taip pat dalyvauti budėjimų ar operacijų metu. Mokslinių darbų temos skirstomos rudens semestro pradžioje, budėjimo ar dalyvavimo operacijose galimybės yra aptariamos susirinkimų metu.
Būrelio primininkas kartu su aktyvu užtikrina informacijos sklaidą, bei būrelio veiklos įgyvendinimą bendradarbiaudami su PRCH moksliniu vadovu.
Kviečiame visus, kurie iš arčiau norėtų susipažinti su šia chirurgijos sritimi, prisijungti prie mūsų būrelio, tapti aktyviu nariu, įgyti daugiau žinių ir patirties.

Būrelio mokslinis vadovas
Gyd. Ernest Zacharevskij

Nariai

Vartotojų grupės

@

Pastaruoju metu neaktyvus