LSMU SMD Visuotinio susirinkimo nutarimai

LSMU SMD Visuotinio susirinkimo nutarimai

2019 m. lapkričio 7 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokomojo laboratorinio korpuso akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (toliau – Draugija) Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu dalyvavo 110 Draugijos narių, todėl remiantis Draugijos Įstatais kvorumas buvo surinktas. Kviečiame susipažinti su nutarimais, priimtais Visuotiniame susirinkime. 1. Revizijos komisijos ataskaita.Išklausytos […]