SKELBIAMA ATNAUJINTA STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS BALO (MVB) SKAIČIAVIMO TVARKA, KURI BUS TAIKOMA NUO 2022/2023 M. REZIDENTŲ IR MAGISTRANTŲ PRIĖMIMO

Jau ne vienerius metus mokslinės veiklos balo skaičiavimo tvarka reikalavo pokyčių, todėl nuo 2022/2023 rezidentų ir magistrantų priėmimo bus taikoma atnaujinta studentų MVB skaičiavimo tvarka.

Svarbiausi MVB skaičiavimo tvarkos pokyčiai:
1. Remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, buvo įvestas punktas, jog straipsniai teikiami mokslinės veiklos balo vertinimui negali būti parašyti tik studentų, tarp autorių turi būti nors vienas mokslinį laipsnį turintis žmogus (tyrėjas): bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį turintis specialistas.
2. Nuo šiol maksimalus surenkamas mokslinės veiklos balas už mokslo konferencijų pranešimų medžiagą ir konferencijų pranešimų mokslines tezes keisis ir sudarys 50 proc.(1 balą). Skiriamas papildomas balas už prizinę vietą neribojamas 50 proc. limito.
3. Maksimalus surenkamas mokslinės veiklos balas už S3, S4, S5 klasifikatoriaus kodus eLABA sistemoje turinčius straipsnius (straipsniai leidiniuose neturinčiuose citavimo indekso MII duomenų bazėje “ISI Web of Science”) sudaro 50 proc. (1 balą).
4. Taip pat, siekiant orientuoti studentų mokslinius darbus į kokybę ir suprantant, kad mokslinių tyrimų organizavimo procese dažnai dalyvauja daugiau autorių, buvo padidintas autorių skaičius skaičiuojant balo dalį už S1, S2 klasifikatoriaus kodus eLABA sistemoje turinčius straipsnius: 1 – 6 autoriai – 100 proc. balo; 6 – 10 autoriai – 70 proc. balo; 11 ≤ autorių – 40 proc. balo.
5. Atkreipiame dėmesį, kad šiais mokslo metais stojantiesiems į rezidentūros ar magistrantūros studijų programas MVB bus skaičiuojamas pagal 2013 m. priimtą MVB skaičiavimo tvarką.

Abu MVB skaičiavimo tvarkos dokumentus galite rasti www.smd.lt –> dokumentai –> mokslinės veiklos balas.