LSMU SMD Visuotinis susirinkimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (LSMU SMD) valdyba kviečia visus LSMU SMD narius į Visuotinį draugijos narių susirinkimą, kuris vyks š. m. lapkričio 5 d. 17 val. Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK), akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje, Eivenių g. 4, Kaunas.

Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti gali visi Draugijos nariai. Jų registracija prasidės 16.30 MLK I aukšto fojė.

Svarbu: primename, kad Būrelių pirmininkų (ar jų paskirtų atstovų) dalyvavimas Visuotiniame susirinkime privalomas. Vienas Draugijos narys gali atstovauti vieną būrelį.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. 2019/2020 m. m. veiklos ataskaita
2. 2019/2020 m. m. finansinė ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Revizijos komisijos rinkimai
5. LSMU SMD Valdybos rinkimai
6. LSMU SMD Pirmininko rinkimai
7. LSMU SMD Mokslinio vadovo rinkimai
8. 2020/2021 m. m. veiklos planas
9. Garbės narių skelbimas
10. Kiti klausimai

Kviečiame dalyvauti viename iš svarbiausių LSMU SMD renginių!