Steigiamas LSMU SMD Maisto mokslo būrelis

Sveiki!
Steigiamasis LSMU SMD Maisto mokslo būrelio susirinkimas ir pirmininko rinkimai įvyks spalio 21d. 16 val. nuotolinėje auditorijoje!

Būreliui įsteigti reikalingi nemažiau nei 7 Draugijos nariai. Įsteigus būrelį bus renkamas būrelio pirmininkas. Kandidatai į būrelio pirmininko poziciją jau gali pildyti anketą Atrankos/konkursai skiltyje.

Kandidatų motyvaciniai laiškai bei CV bus patalpinti šio būrelio grupėje Microsoft Teams platformoje likus 6 dienoms iki numatytos rinkimų datos – skelbsime spalio 15 d. Numatytu laiku grupėje vyks prisistatymai ir klausimai. Po jų Valdybos narys atsiųs privataus susirinkimo nuorodą, per kurią patvirtins žmones norinčius prisijungti prie balsavimo (taip užtikrinsime, kad dalyvautų tik būrelių nariai arba draugijos nariai, jei rinkimuose nesusirinktų reikalingas būrelio narių skaičius). Rinkimuose dalyvaujantys asmenys turės jungtis per savo LSMU paskyrą ir tik šiuo atveju bus patvirtinami balsavimo grupėje. Balsavimas anoniminis. Rinkimai bei galimai ir kiti būrelio susirinkimai vyks MS Teams grupėje, prie kurios galite jungtis jau dabar: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96dfd12ea64a46898a4b1cb561153a6a%40thread.tacv2/conversations?groupId=c64fd5ec-8791-437b-8a82-71242c28d72b&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff

Kviečiame pasinaudoti galimybe ir tapti šio būrelio nauju pirmininku.