Mokslinės veiklos balo skaičiavimas 2020 (atnaujinta)

Asmenys, norintys, kad jiems būtų suskaičiuotas mokslinės veiklos balas, turi:

 1. Peržiūrėti mokslinės veiklos balo skaičiavimo taisykles;
 2. Pasitikrinti visas turimas publikacijas eLABa sistemoje (instrukcijos);
 3. Pastebėjus, kad eLABa sistemoje yra ne visos publikacijos:
  • Studentai publikacijas į eLABa sistemą gali kelti savarankiškai, bibliotekos darbuotojas jas patikrins ir, jei publikacijos tvarkingos, patvirtins.
  • Trūkstamas publikacijas į eLABa galite įkelti Jums patogiose bibliotekose, pvz. LSMU Bibliotekoje. Karantino metu tai galite padaryti siųsdami publikacijas el. paštu bibl@lsmuni.lt , kitų bibliotekų elektroninius paštus rasite tų bibliotekų kontaktų skiltyse.
  • Prieš keliant ar siunčiant publikacijas būtina pasitikrinti eLABa sistemoje, nes publikacija jau gali būti įkelta.
 4. eLABa pažyma:
  • Būtina suformuoti eLABa pažymą (ataskaitą) pavadinimu ,,Studentų konkursui. Mokslinių publikacijų sąrašas“ www.elaba.lt puslapyje (instrukcijos).
  • Ataskaita turi būti pasirašyta bibliotekininko.
  • Kol kas LSMU bibliotekos darbuotojo parašą ant suformuotos ataskaitos galite gauti parašę bibl@lsmuni.lt. Dėl kuo mažesnio bibliotekos darbuotojų apkrovimo, tai daryti prašome tik kai esate įsitikinę, kad visi jūsų darbai jau yra publikuoti.
  • Dėl galimybės sušvelninus karantino sąlygas apsilankyti bibliotekoje ir išsiimti ataskaitą su darbuotojo parašu sekite LSMU bibliotekos ir LSMU SMD naujienas.
 5. Užpildyti prašymą (priedas) ir būtinai nurodyti visų autorių pareigas (stud., gyd., gyd. rez. ir pan.);
 6. Dokumentų siuntimas:  
  • Dokumentus (prašymą mokslinės veiklos balui gauti, suformuotą eLABa pažymą su bibliotekininko parašu ir pažymas, patvirtinančias prizines vietas) nuo š.m. gegužės 4 d. iki š. m. gegužės 27 d. 15.00 val. atsiųsti LSMU SMD elektroniniu paštu info@smd.lt elektroninio laiško temoje nurodant – ,,Mokslinės veiklos balo skaičiavimas 2020“ .
  • Priimami tik skenuoti dokumentai. Jeigu neturite skenerio, galite naudoti šias skenavimo programėles savo išmaniajame telefone: ,,Adobe Scan: PDF Scanner, OCR”, ,,Tiny Scanner”, ,,Simple Scan”.
 7. Dokumentų neatsiuntus iki š. m. gegužės 27 d. 15.00 val., LSMU SMD Valdyba pasilieka teisę nevertinti elektroniniu paštu atsiųstų dokumentų.

Asmenys, nesutinkantys dėl galutinio mokslinio balo, turi parengti ir pristatyti laisvos formos prašymą tą pačią dieną, kai gaus elektroninį laišką su paskelbtu moksliniu balu. Jame turi būti argumentuotai nurodyta, kodėl nesutinkate su vertinimu, ir paprašyta, kad publikacija būtų papildomai įvertinta specialiosios komisijos. Papildomų vertinimų rezultatai bus siunčiami elektroniniu paštu po specialiosios komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama vėliau.

Mokslinės veiklos balo vertinimo ypatybės:

 1. Baigiamasis mokslinis darbas nevertinamas.
 2. Maksimalus mokslinės veiklos balas – 2.
 3. Maksimali mokslinio balo dalis, surenkama už mokslinių darbų pristatymą konferencijose, – 70% (1,4 balo).
 4. Konferencijoje pristatytas mokslinis tyrimas negali būti vertinamas daugiau nei vieną kartą.
 5. Straipsniai moksliniuose leidiniuose negali būti vertinami daugiau nei vieną kartą
 6. Studentas pasirenka kurį darbo pristatymą vertinti
 7. Siekiant, kad publikacija nebūtų vertinama daugiau kaip vieną kartą (pvz., tas pats darbas pristatytas anglų ir lietuvių kalbomis skirtingose konferencijose), LSMU SMD valdyba gali teikti specialiai komisijai galimai vienodus darbus. Komisija sprendžia, ar pateikti darbai iš esmės yra skirtingi ir dėl to už kiekvieną turi būti skirti balai už mokslinę veiklą.
 8. Autorystę įrodo jau išspausdintas straipsnis moksliniame leidinyje ar vyriausiojo redaktoriaus patvirtinimas, kad straipsnis priimtas spausdinti.

* Kilus neaiškumams visi darbai teikiami vertinti specialiajai mokslininkų komisijai.

 1. Tarptautinė konferencija – konferencijos apraše nurodyta, kad tai tarptautinė konferencija.
 2. Recenzuojamų mokslinių leidinių citavimo indeksus galite rasti:
 3. Balo dalis, skiriama pristačius mokslinį darbą tarptautinėje ar vietinėje konferencijoje (už dalyvavimą ir prizinę vietą), yra dalinama atitinkamai pagal studentų autorių skaičių:
  • 1-2 – 100%
  • 3 – 70%
  • 4≤ – balas dalinamas iš studentų autorių skaičiaus
 4. Balo dalis, skiriama už straipsnius, yra dalinama atitinkamai pagal visų autorių skaičių:
  • 1-3 – 100%
  • 4-6 – 70%
  • 7≤ – 40%

Publikacijų klasifikatorius

Dažniausiai užduodami klausimai:

 1. Ar vertinami klinikiniai atvejai?
  • Taip, jei jie publikuoti kaip recenzuojami straipsniai ar recenzuojamos mokslinės tezės.
 2. Ar balas bus skaičiuojamas už visas publikacijas, jei tie patys rezultatai publikuoti kelis kartus (tas pats tyrimas publikuotas kelis kartus)?
  • Ne, vertinamas tik vienas tyrimas, nepriklausomai nuo to, kiek kartų jis buvo publikuotas. Tik autorius turi teisę pasirinkti, kurią publikaciją teikti vertinti.
 3. Ar bus vertinama publikacija parašyta „iš baigiamojo darbo“?
  • Anksčiau publikuoti duomenis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. baigiamojo darbo. Tai reiškia, jog atliekant baigiamąjį darbą reikia surinkti bent 4 kartus didesnę imtį nei anksčiau publikuoto tyrimo imtis. Jei tyrimo duomenys yra publikuoti anksčiau nei baigiamasis darbas ir imties dalys bus tinkamos, publikacija bus vertinama.
  • Jei po darbų gynimo autorius nusprendžia papildomai publikuoti savo baigiamojo duomenis, jie mokslinės veiklos balu nevertinami. Nebent imtis plečiama bent 30 proc., gaunami kitokie rezultatai ir į literatūrą įtraukiamas savo baigiamasis darbas.
  • Pvz.: pirmuose kursuose atliekamas bandomasis tyrimas („pilotinis tyrimas“), kurio vienos grupės imtis yra 25 ir publikuoti vieni rezultatai (pvz., tezė). Tuomet imtis plečiama iki 100 ir parengiamas baigiamasis darbas. Dėl imties nehomogeniškumo ar kitų statistinių faktorių autorius gali nuspręsti, kad jo gautos išvados galimai yra klaidingos, todėl nusprendžia dar plėsti tyrimą. Autorius surenka didesnę nei 130 imtį ir gauna priešingas išvadas nei teigė ankstesnėse publikacijose. Šio pavyzdžio atveju būtų vertinama ir tezė, ir publikacija (tezė ar straipsnis) po baigiamojo darbo, baigiamasis balais vertinamas nebūtų.
 4. Jau baigiau studijas ir esu rezidentas (-ė), bet noriu persiskaičiuoti mokslinės veiklos balą. Iš kelių autorių bus dalinamas balas už tezę?
  • Jei tezė parašyta bakalauro ar magistro studijų metais, balas bus dalinamas iš studentų autorių skaičiaus.
  • Jei tezė parašyta rezidentūros metais, balas dalinamas iš visų autorių skaičiaus.
 5. Pasikeitė mano publikuoto darbo bendraautorių statusas, t. y. publikavimo metais jie buvo studentai, o šiuo metu jau yra rezidentai. Kokias jų pareigas turėčiau nurodyti prašyme?
  • Pareigos turi būti nurodytos tokios, kokios buvo publikavimo metais.
 6. Pristačiau recenzuotą publikaciją lietuviškoje mokslinėje konferencijoje ir laimėjau 1-6 vietas vienoje iš atskirų sekcijų (pvz. Kardiologijos sekcijoje). Ar gausiu papildomą balą už laimėtą vietą?
  • Ne, nes 1-6 vieta užimta ne baigiamajame posėdyje. Baigiamasis posėdis – mokslinės konferencijos dalis, kurioje dalyvauja ir yra renkamos geriausios mokslinės publikacijos iš visos mokslinės konferencijos ar visų toje konferencijoje rengtų sekcijų geriausių mokslinių publikacijų.
 7. Ar balas bus skaičiuojamas, jei mano pateikta publikacijos tema yra iš kitos srities nei rezidentūra, į kurią planuoju stoti?
  • Taip, balas skaičiuojamas nepriklausomai nuo rezidentūros, į kurią planuojama stoti.
 8. Ar bus vertinami abu mano ta pačia tema publikuoti straipsnis ir tezė?
  • Taip.
 9. Kada sužinosiu savo mokslinės veiklos balą?
  • Elektroniniai laiškai su gautu mokslinės veiklos balu bus pradedami siųsti nuo birželio 5 d. (t.y. ne visi kandidatai laiškus gaus tuo pačiu metu).