Nutarimas dėl draugijos veiklos ekstremalios situacijos, karantino ar nepaprastosios padėties laikotarpiu

Kviečiame susipažinti su nutarimu bei atkreipti dėmesį į pakeitimus, susijusius su Mokslinės veiklos balo skaičiavimo tvarka.