Konferencija: „Slaugos ir reabilitacijos teorija bei praktika 2019“

LSMU Slaugos fakultetas kartu su LSMU SMD organizuoja mokslinę konferenciją skirtą slaugos ir reabilitacijos bei kitų krypčių visų studijų pakopų visų kursų studentams. Konferencijoje bus pristatomi bakalauro ir magistro studijų metu rengiami moksliniai darbai, kurie tenkina Slaugos fakultete patvirtintą mokslinių darbų rengimo reglamentą.

Konferencija vyks 2019 gruodžio mėn. 12-13 d. LSMU.

Tezės konferencijai pateikiamos iki 2019 m. gruodžio mėn. 08 d. pagal pavyzdį (žr. 1 ir 2 priedus). Sumaketuoti darbai pateikiami rinkmenoje pavarde.doc ar pavarde.docx formatu elektroniniu paštu: slaugos.teorija@gmail.com.

Iki 2019 m. gruodžio mėn. 10 d. vyks I recenzavimo etapas.

Iki 2019 m. gruodžio mėn. 11 d. pateiktų tezių taisymo etapas.

Iki 2019 m. gruodžio mėn. 12 d. vyks II recenzavimo etapas.

Iki 2019 m. gruodžio mėn 30 d. konferencijos medžiagos paruošimas spaudai.

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai, o priimtos konferencijai tezės bus išleistos atskiru leidiniu.

Konferencijos reikalavimai