LSMU SMD Visuotinio susirinkimo nutarimai

2019 m. lapkričio 7 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokomojo laboratorinio korpuso akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (toliau – Draugija) Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu dalyvavo 110 Draugijos narių, todėl remiantis Draugijos Įstatais kvorumas buvo surinktas. Kviečiame susipažinti su nutarimais, priimtais Visuotiniame susirinkime.

1. Revizijos komisijos ataskaita.
Išklausytos Revizijos komisijos pirmininko Karolio Pampiko išvados ir pastabos dėl 2018/2019 m. m. Draugijos veiklos bei finansų. Revizijos komisija siūlo tvirtinti Draugijos veiklos ir finansų ataskaitas.

2. SVARSTYTA: 2018/2019 m.m. veiklos ataskaita.
SPRENDIMAS: Tvirtinti 2018/2019 m.m. veiklos ataskaitą.

3. SVARSTYTA: 2018/2019 m.m. finansinių ataskaitų rinkinys.
SPRENDIMAS: Tvirtinti 2018/2019 m.m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. SVARSTYTA: Draugijos valdybos rinkimai.

Kandidatai į Draugijos valdybą:

 1. Gabrielius Dailidė MF IV k.,
 2. Nida Alkevičiūtė MF IV k.,
 3. Joana Ažukaitė MF II k.,
 4. Mindaugas Butkus MF IV k.,
 5. Monika Jasinskaitė MF V k.,
 6. Erika Jauraitė MF IV k.,
 7. Norvilė Jotautaitė MF V k.,
 8. Kamilė Krauledaitė MF V k.,
 9. Deimantė Krutulytė MF III k.,
 10. Laura Sakalauskaitė MF V k.,
 11. Karolina Slapšytė MF V k.,
 12. Arnas Šimašius MF IV k.,
 13. Eligija Teleišytė MF IV k.,

SPRENDIMAS: Tvirtinti visus kandidatus į Draugijos valdybą.

5. SVARSTYTA: LSMU SMD Pirmininko rinkimai.
Kandidatas į Draugijos pirmininko poziciją –  IV kurso medicinos studentas Gabrielius Dailidė.
SPRENDIMAS: Išrinktas Draugijos pirmininkas Gabrielius Dailidė.

6. SVARSTYTA: 2019/2020 m. m. LSMU SMD veiklos planas. 
SPRENDIMAS: Tvirtinti 2019/2020 m.m. LSMU SMD veiklos planą.

7. SVARSTYTA: Revizijos komisijos narių rinkimai. 

Kandidatai į Revizijos komisiją:

 1. Dovilė Banaitytė,
 2. Ernestas Iljin,
 3. Dovydas Verikas,
 4. Karolina Kazlauskaitė,
 5. Mindaugas Stonis.

Revizijos komisija išsirinko pirmininką – Karoliną Kazlauskaitę.

SPRENDIMAS: Tvirtinti Revizijos komisiją ir jos pirmininką.

8. SVARSTYTA: Draugijos garbės narių tvirtinimas.

Kandidatai į Draugijos garbės narius:

 1. Elvinas Monstavičius.

SPRENDIMAS: Tvirtinti kandidatą į Draugijos garbės narius.

9. Kitų klausimų nebuvo.