LSMU SMD Visuotinis susirinkimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (LSMU SMD) valdyba kviečia visus LSMU SMD narius į Visuotinį draugijos narių susirinkimą, kuris vyks š.m. lapkričio 7 d. 17 val. Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK), akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje, Eivenių g. 4, Kaunas.

Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti gali visi Draugijos nariai. Jų registracija prasidės 16.30 MLK I aukšto fojė.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. 2018/2019 m. m. veiklos ataskaita
2. 2018/2019 m. m. finansinė ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. LSMU SMD Valdybos rinkimai
5. LSMU SMD Pirmininko rinkimai
6. Revizijos komisijos rinkimai
7. 2019/2020 m. m. veiklos planas
8. Garbės narių skelbimas
9. Kiti klausimai

Informaciją, susijusią su Visuotiniu susirinkimu ir nutarimais, priimtais jo metu, galima bus rasti internetinėje svetainėje www.smd.lt.

Kviečiame dalyvauti viename iš svarbiausių LSMU SMD renginių!