Mokslinės veiklos balo skaičiavimas 2019

Asmenys, norintys, kad jiems būtų suskaičiuotas mokslinės veiklos balas, turi:

 1. Pasitikrinti visas turimas publikacijas eLABa sistemoje (instrukcijos);
 2. Užregistruoti trūkstamas publikacijas ir išsiimti eLABa pažymą su bibliotekininko parašu. Dėl to apsilankykite LSMU Bibliotekoje ir tikslinkitės Informacijoje, kuri nukreips pas specialistą;
 3. Užpildyti prašymą (priedas);
 4. Dokumentus iki š. m. gegužės 24 d. 15.00 val. pristatyti į LSMU SMD pašto dėžutę.

Asmenys, nesutinkantys dėl galutinio mokslinio balo, turi tą pačią dieną parengti ir pristatyti laisvos formos prašymą. Jame turi būti argumentuotai nurodyta, kodėl nesutinkate su vertinimu, ir paprašyta, kad publikacija būtų papildomai įvertinta specialiosios komisijos.

Mokslinės veiklos balo vertinimo ypatybės:

 1. Baigiamasis mokslinis darbas nevertinamas.
 2. Maksimali mokslinės veiklos balo suma – 2 balai.
 3. Maksimali mokslinio balo dalis, surenkama už mokslinių darbų pristatymą konferencijose, – 70%.
 4. Konferencijoje pristatytas mokslinis tyrimas negali būti vertinamas daugiau nei vieną kartą.
 5. Straipsniai moksliniuose leidiniuose negali būti vertinami daugiau nei vieną kartą

 Kilus neaiškumams visi darbai teikiami vertinti specialiajai mokslininkų komisijai.

Publikacijų klasifikatorius

Dažniausiai užduodami klausimai:

 1. Ar vertinami klinikiniai atvejai?
  • Taip, jei jie publikuoti kaip recenzuojami straipsniai.
 2. Ar balas bus skaičiuojamas už visas publikacijas, jei tie patys rezultatai publikuoti kelis kartus (tas pats tyrimas publikuotas kelis kartus)?
  • Ne, vertinamas tik vienas tyrimas, nepriklausomai nuo to, kiek kartų jis buvo publikuotas. Tik autorius turi teisę pasirinkti, kurią publikaciją teikti vertinti.
 3. Ar bus vertinama publikacija parašyta „iš baigiamojo darbo“?
  • Anksčiau publikuoti duomenis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. baigiamojo darbo. Tai reiškia, jog atliekant baigiamąjį darbą reikia surinkti bent 4 kartus didesnę imtį nei anksčiau publikuoto tyrimo imtis. Jei tyrimo duomenys yra publikuoti anksčiau nei baigiamasis darbas ir imties dalys bus tinkamos, publikacija bus vertinama.
  • Jei po darbų gynimo autorius nusprendžia papildomai publikuoti savo baigiamojo duomenis, jie mokslinės veiklos balu nevertinami. Nebent imtis plečiama bent 30 proc., gaunami kitokie rezultatai ir į literatūrą įtraukiamas savo baigiamasis darbas. 
  • Pvz.: pirmuose kursuose atliekamas bandomasis tyrimas („pilotinis tyrimas“), kurio vienos grupės imtis yra 25 ir publikuoti vieni rezultatai (pvz., tezė). Tuomet imtis plečiama iki 100 ir parengiamas baigiamasis darbas. Dėl imties nehomogeniškumo ar kitų statistinių faktorių autorius gali nuspręsti, kad jo gautos išvados galimai yra klaidingos, todėl nusprendžia dar plėsti tyrimą. Autorius surenka didesnę nei 130 imtį ir gauna priešingas išvadas nei teigė ankstesnėse publikacijose. Šio pavyzdžio atveju būtų vertinama ir tezė, ir publikacija (tezė ar straipsnis) po baigiamojo darbo, baigiamasis balais vertinamas nebūtų.
 4. Jau baigiau studijas ir esu rezidentas (-ė), bet noriu persiskaičiuoti mokslinės veiklos balą. Iš kelių autorių bus dalinamas balas už tezę?
  • Jei tezė parašyta bakalauro ar magistro studijų metais, balas bus dalinamas iš studentų autorių skaičiaus.
  • Jei tezė parašyta rezidentūros metais, balas dalinamas iš visų autorių skaičiaus.
 5. Pristačiau recenzuotą publikaciją lietuviškoje mokslinėje konferencijoje ir laimėjau 1-6 vietas vienoje iš atskirų sekcijų (pvz. Kardiologijos sekcijoje). Ar gausiu papildomą balą už laimėtą vietą?
  • Ne, nes 1-6 vieta užimta ne baigiamajame posėdyje. Baigiamasis posėdis – mokslinės konferencijos dalis, kurioje dalyvauja ir yra renkamos geriausios mokslinės publikacijos iš visos mokslinės konferencijos ar visų toje konferencijoje rengtų sekcijų geriausių mokslinių publikacijų.
 6.  Kada sužinosiu savo mokslinės veiklos balą?
  • Elektroniniai laiškai su gautu mokslinės veiklos balu bus pradedami siųsti nuo gegužės 29 d. (t.y., ne visi kandidatai laiškus gaus tuo pačiu metu)
 •