Konferencija: „Slaugos ir reabilitacijos teorija bei praktika 2018“

LSMU Slaugos fakultetas kartu su LSMU SMD organizuoja mokslinę konferenciją skirtą slaugos ir reabilitacijos bei kitų krypčių visų studijų pakopų visų kursų studentams. Konferencijoje bus pristatomi bakalauro ir magistro studijų metu rengiami moksliniai darbai, kurie tenkina Slaugos fakultete patvirtintą mokslinių darbų rengimo reglamentą.

Konferencija vyks 2018 gruodžio mėn. 6 d. LSMU MLK.

Tezės konferencijai pateikiamos iki 2018 m. lapkričio mėn. 28 d. pagal pavyzdį (žr. 1 ir 2 priedus). Sumaketuoti darbai pateikiami rinkmenoje pavarde.doc ar pavarde.docx formatu elektroniniu paštu: slaugos.teorija@gmail.com.

Iki 2018 m. lapkričio mėn. 29 d. vyks I recenzavimo etapas.

Iki 2018 m. lapkričio mėn. 30 d. pateiktų tezių taisymo etapas.

Iki 2018 m. gruodžio mėn. 05 d. vyks II recenzavimo etapas.

Iki 2018 m. gruodžio mėn. 15 d. konferencijos medžiagos paruošimas spaudai.

 

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai, o priimtos konferencijai tezės bus išleistos atskiru leidiniu.

Konferencijos reikalavimai