LSMU SMD Visuotinio susirinkimo nutarimai

2018 m. lapkričio 8 d. Mokomajame laboratorijų korpuse akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (toliau – Draugija) Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu dalyvavo 156 Draugijos nariai, todėl remiantis Draugijos Įstatais kvorumas buvo surinktas. Kviečiame susipažinti su nutarimais, priimtais Visuotiniame susirinkime.

1. Revizijos komisijos ataskaita.
Išklausytos Revizijos komisijos pirmininkės Ievos Keturkaitės išvados ir pastabos dėl 2017/2018 m. m. Draugijos veiklos bei finansų. Revizijos komisija siūlo tvirtinti Draugijos veiklos ir finansų ataskaitas.

2. SVARSTYTA: 2017/2018 m.m. veiklos ataskaita.
NUTARTA: Tvirtinti 2017/2018 m.m. veiklos ataskaitą.

3. SVARSTYTA: 2017/2018 m.m. finansinių ataskaitų rinkinys.
NUTARTA: Tvirtinti 2017/2018 m.m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. SVARSTYTA: LSMU SMD įstatų keitimas.
NUTARTA: Tvirtinti visus Draugijos įstatų keitimus.

5. SVARSTYTA: LSMU SMD Valdybos rinkimai.

Kandidatai į Draugijos valdybą:

 1. Mindaugas Butkus MF III k.,
 2. Gabrielius Dailidė MF III k.,
 3. Simona Dedurkevičiūtė VF IV k.,
 4. Monika Jasinskaitė MF IV k.,
 5. Norvilė Jotautaitė MF IV k.,
 6. Laura Kapitanovaitė MF V k.,
 7. Kamilė Krauledaitė MF IV k.,
 8. Ugnė Krunkaitytė MF V k.,
 9. Deimantė Krutulytė MF II k.,
 10. Viktorija Mejerytė MF V k.,
 11. Gustė Mingailaitė MF III k.,
 12. Elvinas Monstavičius MF VI k.,
 13. Laura Sakalauskaitė MF IV k.,
 14. Gerardas Sokolovas MF V k.,
 15. Mindaugas Stonis MF V k.,
 16. Arnas Šimašius MF III k.,
 17. Eligija Teleišytė MF III k.,
 18. Dovydas Verikas MF V k.,
 19. Austėja Emilija Žiūraitė MF V k.

NUTARTA: Tvirtinti visus kandidatus į Draugijos valdybą.

6. SVARSTYTA: LSMU SMD Pirmininko rinkimai.
Kandidatė į Pirmininko poziciją –  IV kurso medicinos studentė Kamilė Krauledaitė.
NUTARTA: Išrinkti Draugijos pirmininke Kamilę Krauledaitę.

7. SVARSTYTA: 2018/2019 m. m. LSMU SMD veiklos planas. 
NUTARTA: Tvirtinti 2018/2019 m.m. LSMU SMD veiklos planą.

8. SVARSTYTA: Revizijos komisijos narių rinkimai. 

Kandidatai į Revizijos komisiją:

 1. Gabrielė Kondradaitė,
 2. Miglius Mikalauskas,
 3. Karolis Pampikas,
 4. Greta Undžytė,
 5. Ieva Vienažindytė.

Revizijos komisijos nariai savo pirmininku išsirinko Karolį Pampiką.

NUTARTA: Tvirtinti Revizijos komisiją ir jos pirmininką.

9. SVARSTYTA: LSMU SMD Garbės narių tvirtinimas.

Kandidatai į LSMU SMD Garbės narius:

 1. Lukas Galkus
 2. Artūras Jacinavičius
 3. Lina Jankauskaitė

NUTARTA: Tvirtinti visus siūlomus kandidatus į Garbės narius.

10. Kitų klausimų nebuvo.