LSMU SMD Visuotinis susirinkimas

Dėmesio! Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (LSMU SMD) valdyba kviečia visus LSMU SMD narius ir visą Universiteto bendruomenę į kasmetinį Visuotinį draugijos narių susirinkimą, kuris vyks š.m. lapkričio 8 d. 17 val. Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK), akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje, Eivenių g. 4, Kaunas. Draugijos narių registracija prasideda 16.30 val. MLK I aukšto fojė.

Svarbu: primename, kad Būrelių pirmininkų (ar jų paskirtų atstovų) dalyvavimas Visuotiniame susirinkime privalomas. Vienas Draugijos narys gali atstovauti vieną būrelį.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2017/2018 m. m. veiklos ataskaita
  2. 2017/2018 m. m. finansinė ataskaita
  3. Revizijos komisijos ataskaita
  4. LSMU SMD įstatų keitimas
  5. LSMU SMD valdybos rinkimai
  6. LSMU SMD pirmininko rinkimai
  7. 2018/2019 m. m. veiklos planas
  8. Revizijos komisijos rinkimai
  9. Garbės narių skelbimas
  10. Kiti klausimai

Kviečiame dalyvauti viename iš svarbiausių LSMU SMD renginių!