Mokslinės veiklos balo skaičiavimas

 • Asmenys, norintys, kad jiems būtų suskaičiuotas mokslinės veiklos balas, turi:
 1. Pasitikrinti visas turimas publikacijas eLABa sistemoje (instrukcijos);
 2. Užregistruoti trūkstamas publikacijas ir išsiimti eLABa pažymą su bibliotekininko parašu, tai galite padaryti apsilankę LSMU Bibliotekoje. Klauskite informacijoje, kuri nukreips specialistui;
 3. Užpildyti prašymą (priedas);
 4. Dokumentus iki š. m. gegužės 25 d. pristatyti į LSMU SMD pašto dėžutę;
 5. Pasitikrinti www.rezidentura.lt sistemą.

Asmenys, nesutinkantys dėl galutinio mokslinio balo, turi tą pačią dieną parengti ir pristatyti laisvos formos prašymą. Prašyme turi būti argumentuotai nurodyta, jog nesutinkate su vertinimu, ir prašote, jog publikacija būtų papildomai įvertinta specialios komisijos.

Mokslinės veiklos balo vertinimo ypatybės:
 1. Baigiamasis mokslinis darbas nevertinamas.
 2. Maksimali mokslinės veiklos balo suma – 2 balai.
 3. Maksimali mokslinio balo dalis, surenkama už mokslinių darbų pristatymą konferencijose – 70%;
 4. Konferencijoje pristatytas mokslinis tyrimas negali būti vertinamas daugiau nei vieną kartą.
 5. Straipsniai moksliniuose leidiniuose negali būti vertinami daugiau nei vieną kartą.

*Kilus neaiškumų, visi darbai teikiami vertinti specialiai mokslininkų komisijai.

Publikacijų klasifikatorius

Dažniausiai užduodami klausimai:
 1. Ar vertinami klinikiniai atvejai?
  • Taip, jei jie publikuoti kaip recenzuojami straipsniai.
 2. Ar balas bus skaičiuojamas už visas publikacijas, jei tie patys rezultatai publikuoti kelis kartus (tas pats tyrimas publikuotas kelis kartus)?
  • Ne, vertinamas tik vienas tyrimas, nepriklausomai nuo to, kiek kartų jis buvo publikuotas. Tik autorius turi teisę pasirinkti, kurią publikaciją teikti vertinti. (Kai panašūs duomenys publikuoti kaip tezė ir straipsnis, balas skiriamas už abu).
 3. Ar bus vertinama publikacija parašyta „iš baigiamojo darbo“?
  • Anksčiau publikuoti duomenis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. baigiamojo darbo. Tai reiškia, jog atliekant baigiamąjį darbą reikia surinkti bent 4 kartus didesnę imtį nei anksčiau publikuoto tyrimo imtis. Jei tyrimo duomenys yra publikuoti anksčiau nei baigiamasis darbas ir imties dalys bus tinkamos, publikacija bus vertinama.
  • Jei po baigiamojo gynimo autorius nusprendžia papildomai publikuoti savo baigiamojo duomenis, jie mokslinės veiklos balu nevertinami. Jei autorius nusprendžia plėsti baigiamojo imtį ir vėl publikuoti, imtis nuo baigiamojo imties turi būti bent 30 proc. didesnė, turi būti gauti kitokie rezultatai ir tyrime būtina į literatūrą įtraukti savo baigiamąjį darbą.
  • Pvz.: pirmuose kursuose atliekamas bandomasis tyrimas („pilotinis tyrimas“), kurio vienos grupės imtis yra 25 ir publikuoti vieni rezultatai (pvz. tezė). Tuomet imtis plečiama iki 100 ir parengiamas baigiamasis darbas. Dėl imties nehomogeniškumo ar kitų statistinių faktorių autorius gali nuspręsti, kad jo gautos išvados galimai yra klaidingos, todėl nusprendžia dar plėsti tyrimą. Autorius surenka didesnę nei 130 imtį ir gauna priešingas išvadas, nei teigė ankstesnėse publikacijose. Šio pavyzdžio atveju būtų vertinama ir tezė, ir publikacija (tezė ar straipsnis) po baigiamojo darbo, baigiamasis balais vertinamas nebūtų.
 4. Jau baigiau studijas ir esu rezidentas (-ė), bet noriu persiskaičiuoti mokslinės veiklos balą, iš kelių autorių bus dalinamas balas už tezę?
  • Jei tezė parašyta bakalauro ar magistro studijų metais, balas bus dalinamas iš studentų autorių skaičiaus.
  • Jei tezė parašyta rezidentūros metais, balas dalinamas iš visų autorių skaičiaus.