LSMU SMD 2017 Visuotinio susirinkimo sprendimai

 1. SVARSTYTA: 2016/2017 m.m. veiklos ataskaita.
  NUTARTA: Pritarti 2016/2017 m.m. veiklos ataskaitai.
 2. SVARSTYTA: 2014/2015 m.m. finansinė ataskaita.
  NUTARTA: Pritarti 2016/2017 m.m. finansinei ataskaitai.
 3. SVARSTYTA: Revizijos komisijos išvados, pastabos, komentarai.
  NUTARTA: Išklausytos Revizijos komisijos nario Manto Gusarovo išvados, ir pastabos dėl 2016/2017 m.m. finansinės veiklos.
 4. SVARSTYTA: LSMU SMD įstatų keitimas.
  NUTARTA: Tvirtinti visus Draugijos įstatų keitimus
 5. SVARSTYTA: LSMU SMD valdybos rinkimai.
  Į LSMU SMD Valdybą rinkta:

  1. Justinas Balčiūnas, MF IV k.
  2. Agnė Bubilaitė, MF V k.
  3. Mindaugas Butkus, MF II k.
  4. Gabrielius Dailidė, MF II k.
  5. Simona Dedurkevičiūtė, VF III k.
  6. Artūras Jacinavičius, MF VI k.
  7. Urtė Jucevičiūtė, MF III k.
  8. Laura Kapitanovaitė, MF IV k.
  9. Kamilė Krauledaitė, MF III k.
  10. Viktorija Mejerytė, MF IV k.
  11. Elvinas Monstavičius, MF V k.
  12. Augustina Petrulytė, MF V k.
  13. Austėja Rimkutė, MF II k.
  14. Laura Sakalauskaitė, MF III k.
  15. Gerardas Sokolovas, MF IV k.
  16. Mindaugas Stonis, MF IV k.
  17. Eligija Teleišytė, MF II k.
  18. Dovydas Verikas, MF IV k.
  19. Austėja Emilija Žiūraitė, MF IV k.
   NUTARTA: Tvirtinti išrinktą LSMU SMD Valdybos sudėtį.
 1. SVARSTYTA: LSMU SMD pirmininko rinkimai.
  NUTARTA: Tvirtinti išrinktą LSMU SMD Pirmininką Elvinas Monstavičius.
 2. SVARSTYTA: LSMU SMD mokslinio vadovo rinkimai.
  NUTARTA: Tvirtinti išrinktą LSMU SMD Mokslinį vadovą prof. dr. Andrių Macą.
 3. SVARSTYTA: 2017/2018 m.m. veiklos planas.
  NUTARTA: Pritarti 2017/2018 m.m. veiklos planui.
 4. SVARSTYTA: Revizijos komisijos rinkimai.

Išrinkti revizijos komisijos nariai:

 1. Greta Kaluinaitė;
 2. Ieva Keturkaitė;
 3. Matas Gusarovas;
 4. Tautvydas Baranauskas;
 5. Gabija Pancekauskaitė.

Komisijos pirmininku išrinkta Ieva Keturkaitė.

NUTARTA: Pritarti išrinktai Revizijos komisijos sudėčiai.

 1. SVARSTYTA: Garbės narių tvirtinimas.
  NUTARTA: Garbės nariu skelbti Luką Šemeklį, Renatą Šimoliūnienę, Vincentą Veikutį, Algidą Basevičių.
 2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
  NUTARTA: Kitų klausimų nebuvo.