Apklausa dėl Mokslinės veiklos balo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija atlieka buvusių ir esamų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) studentų apklausą, skirtą įvertinti Mokslinės veiklos balo reikšmę Universitete.

Mokslinės veiklos balo skaičiavimo tvarka paskutinį kartą buvo tvirtinta 2013 metais. Per šį laikotarpį pasikeitė įstatymai, reglamentuojantys studijas, t.y. šiuo metu visos aukštąjį išsilavinimą turinčios studijos privalo turėti pilnos apimties baigiamuosius darbus. 2013 metais, kai buvo tvirtinta mokslinės veiklos balo tvarka, kai kurioms studijų programoms pilnos apimties baigiamieji darbai nebuvo privalomi.

Todėl kviečiame visus esamus ir buvusius Universiteto studentus išreikšti nuomonę apie mokslinės veiklos balo poreikį jų studijų programoje, atsižvelgiant į dabartinę studijų situaciją. Anketa anoniminė. Duomenys bus vertinami tik apibendrinti. Remiantis anketos rezultatais bus formuojama pozicija dėl pokyčių, susijusių su mokslinės veiklos organizavimu Universitete.

Pasikeitimai 2018 metų stojimams taikomi nebus.

*Kursinis darbas – savarankiškas studijų rašto darbas. Paskirtis – ugdyti studento gebėjimą sisteminti, analizuoti, naudotis moksline literatūra, nagrinėti mokslo bei praktikos problemas. Kursiniame darbe yra pateikiamos bei sprendžiamos teorinės, taikomojo pobūdžio ar praktinės problemos, tačiau palyginti mažesnės apimties negu baigiamajame darbe.