Draugijos mokslinis vadovas

Draugijos mokslinis vadovas – vienasmenis Draugijos struktūrinis vienetas, turintis mokslinį daktaro laipsnį. Draugijos mokslinis vadovas renkamas Visuotiniame susirinkime paprasta balsų dauguma. Draugijos mokslinio vadovo kadencija – treji metai, kadencijų skaičius neribojamas.

 

Draugijos mokslinis vadovas atlieka šias funkcijas:

  • koordinuoja Draugijos mokslinę veiklą ir teikia siūlymus Draugijos valdybai dėl mokslinės veiklos gerinimo;
  • dalyvauja Visuotiniame susirinkime ir ne mažiau nei kartą per metus dalyvauja Draugijos valdybos posėdyje.

Šiuo metu Draugijos mokslinis vadovas yra prof. Vincentas Veikutis.