Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos įstatai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos įstatai patvirtinti Visuotiniame susirinkime, vykusiame 2014 m. lapkričio 5 d. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2014 m. gruodžio 11 d.

2015-2016 m.m. ataskaita

Pateikiamas 2015-2016 m.m. LSMU SMD veiklos ir finansinė ataskaita.

2014-2015 m.m. ataskaita

Pateikiamas 2014-2015 m.m. LSMU SMD veiklos ir finansinė ataskaita.

2013-2014 m.m. ataskaita

Pateikiama 2013-2014 m.m. LSMU SMD veiklos ir finansinė ataskaita.

2012-2013 m.m. ataskaita

Pateikiama 2012-2013 m.m. LSMU SMD veiklos ir finansinė ataskaita.

LSMU MA MF Medicinos vientisųjų studijų programos baigiamojo magistro darbo reglamentas

LSMU MA MF Medicinos vientisųjų studijų programos baigiamojo magistro darbo reglamentas, patvirtintas LSMU MF Taryboje 2016-12-12 Protokolo Nr. 44.

LSMU MA MF studijų programų Medicininė ir veterinarinė genetika ir Medicininė ir veterinarinė biochemija bakalauro baigiamojo darbo reglamentas

LSMU MA MF studijų programų Medicininė ir veterinarinė genetika ir Medicininė ir veterinarinė biochemija bakalauro baigiamojo darbo reglamentas, patvirtintas LSMU MF Taryboje 2014-03-19 Protokolo Nr. 17.

LSMU MA OF Odontologijos vientisųjų studijų programos baigiamojo magistrinio darbo reglamentas

LSMU MA OF Odontologijos vientisųjų studijų programos baigiamojo magistrinio darbo reglamentas, patvirtintas LSMU OF Taryboje 2016-06-15 Protokolo Nr. 05-2015/2016.

LSMU MA SF pirmosios pakopos studijų programų baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentas

Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentas patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2016-06-29 (protokolo Nr. SLF-16-10)

LSMU MA SF Antrosios pakopos studijų programų baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentas

Reglamentas patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2015-08-27 (protokolo Nr. SLF-15-09)

LSMU MA VSF pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ baigiamojo darbo reglamentas

LSMU MA VSF pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ baigiamojo darbo reglamentas, patvirtintas LSMU VSF Taryboje 2016-03-10 Protokolo Nr. VSF8-3.

LSMU MA VSF pirmosios pakopos studijų programos „Sveikatos psichologija“ baigiamojo darbo reglamentas

LSMU MA VSF pirmosios pakopos studijų programos „Sveikatos psichologija“ baigiamojo darbo reglamentas, patvirtintas LSMU VSF Taryboje 2016-03-10 Protokolo Nr. VSF8-3.

LSMU MA VSF pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ baigiamojo darbo reglamentas

LSMU MA VSF pirmosios pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ baigiamojo darbo reglamentas, patvirtintas LSMU VSF Taryboje 2016-03-10 Protokolo Nr. VSF8-3.

Mokslinio vadovo sutikimas teikiant tezes

Mokslinio vadovo sutikimą būtina pateikti teikiant tezes

Research supervisor’s approval

Approval signed by the research supervisor must be uploaded together with thesis

Reikalavimai tezėms Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijoje

Reikalavimai tezėms Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijoje. Šiais reikalavimais reiktų vadovautis teikiant tezes į Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferenciją.

Requirements for the Theses

Requirements for the theses for conferences organised by Students’ Scientific Society (SMD).

Tezių recenzavimo kriterijai

Kriterijai pagal kuriuos recenzijos metu bus vertinamos tezės.

Pranešimų vertinimo kriterijai

Komisija vertindama pristatomus mokslinius darbus, remsis šiais kriterijais, tad atsižvelkite į juos ruošdami pranešimą.

Criteria table of scientific studies presented at conferences

Criteria table of scientific studies presented at conferences organised by Students’ Scientific Society of LUHS.

Lietuvoje leidžiami periodiniai leidiniai

Prašymas dėl leidimo rinkti LSMUL KK ligos istorijų duomenis iš profilinės klinikos arba archyvo

Pacientų ligos istorijų duomenimis mokslinių tyrimų tikslais gali naudotis tik Kauno klinikose dirbantis personalas ar jo įgaliotas asmuo.

Studento mokslinio darbo vadovas, dirbantis Kauno klinikose, turi rašyti prašymą pagal pateiktą formą, adresuotą direktorei visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. dr. Linai Jaruševičienei. Prašyme reikia nurodyti tyrimo pavadinimą, tikslą, uždavinius, kokie duomenys bus renkami, kokių metų, kokioje klinikoje pacientai buvo gydomi. Ant prašymo turi pasirašyti mokslinio darbo vadovas, klinikos vadovas ir studentas.

Prašymą atnešti į Kauno klinikų Sekretoriatą (centrinis korpusas, 1 aukštas) Rytei Giedrikaitei, tel. 326332. Patvirtinimas, kad duotas leidimas jums bus išsiųstas elektroniniu paštu dviejų dienų bėgyje nuo prašymo pateikimo. Jį turėsite nunešti į Bioetikos centrą. Sutarties pasirašyti su Kauno klinikomis nereikia.

Prašymas dėl leidimo pateikti LSMUL KK pacientų ligos istorijų duomenis iš medicininės statistikos tarnybos

Pacientų ligos istorijų duomenimis mokslinių tyrimų tikslais gali naudotis tik Kauno klinikose dirbantis personalas ar jo įgaliotas asmuo.

Studento mokslinio darbo vadovas, dirbantis Kauno klinikose, turi rašyti prašymą pagal pateiktą formą, adresuotą direktorei visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. dr. Linai Jaruševičienei. Prašyme reikia nurodyti tyrimo pavadinimą, tikslą, uždavinius, kokie duomenys bus renkami: TLK ligos kodas, laikotarpis nuo … iki … Ant prašymo turi pasirašyti mokslinio darbo vadovas, klinikos vadovas ir studentas.

Prašymą atnešti į Kauno klinikų Sekretoriatą (centrinis korpusas, 1 aukštas) Rytei Giedrikaitei, tel. 326332. Patvirtinimas, kad duotas leidimas bus jums išsiųstas elektroniniu paštu dviejų dienų bėgyje nuo prašymo pateikimo. Jį turėsite nunešti į Bioetikos centrą.

Informaciją iš Medicininės statistikos tarnybos gausite prašyme nurodytu elektroniniu paštu per 30 d. nuo prašymo pateikimo.

Informacija absolventams apie mokslinės veiklos balo skaičiavimo organizavimą

Informacija absolventams, kaip vyksta mokslinės veiklos balų skaičiavimas

Mokslinės veiklos balų skaičiavimo taisyklės LSMU

Mokslinės veiklos balų skaičiavimo taisyklės, galiojančios nuo 2014-2015 metų priėmimo.

Pažyma stojant į LSMU 2017 m.

Mokslinės veiklos balo pažyma stojant į LSMU 2017 metais

Prašymas pažymai gauti stojant į LSMU 2017 m.

Prašymas mokslinio balo pažymai gauti stojant į LSMU 2017 metais

Pažymos pildymo pavyzdys

Mokslinio balo pažymos pildymo pavyzdys stojant į rezidentūrą 2016 metais

Vertinimo kriterijai stojant į VU

Vertinimo kriterijai stojant į VU MF rezidentūros programas.

Aktyvumo LSMU SMD veikloje pažymos užsakymas

Pažymas siųsti iki einamosios savaitės trečiadienio. Pažymas galima atsiimti LSMU SMD būstinėje A. Mickevičiaus g. 9, trečiadieniais nuo 17:00 iki 20:00. Neatsiėmus, pažymos kitą dieną paliekamos LSMU Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK) Eivenių g. 2, LSMU SMD stende prie kitos informacijos.

Pastebėjimas: Einant į motyvacinį rezidentūros pokalbį pažyma įrodanti, kad šiais metais priklausote LSMU SMD nelabai turi prasmės, nes Jūsų veiklą Draugijoje įrodo už pristatymus ar renginių rengimus gauti dokumentai. Pažyma prasminga buvusiems ar esamiems Būrelių pirmininkams ar Valdybos nariams, nes joje nurodomas einamų pareigų laikotarpis.

2% gyventojų pajamų mokesčio užpildymo forma

2% gyventojų pajamų mokesčio užpildymo forma

SMD ppt šablonas
SMD blankas
Bendra prašymo forma

LIETUVIŠKAS LOGOTIPAS SU TEKSTU IŠ ŠONO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos logotipai yra griežtai apibrėžti ir turi būti naudojami bei viešinami pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Jeigu norite naudoti logotipą konferencijai, būrelio susirinkimui skelbti, prašome naudoti tik žemiau paminėtus logotipus.

SMD logotipas kairėje, dešinėje tekstas "Lietuvos sveikatos mokslų universitetas", kitoje eilutėje didžiosiomis raidėmis "STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA". Eilutes skiria juodas brūkšnys, o dešinėje pusėje, brūkšnio pabaigoje – LSMU universiteto herbas.

NAUDOTAS ŠRIFTAS: Walkway SemiBold
SPALVOS RGB SKALĖJE: Raudonos raidės "SMD" – #d8261c; knygos kontūrai, raidės – #000000.

Norint juos naudoti, reikia atsisiųsti į savo kompiuterį. Tai galite padaryti paspaudę "Siųstis".

LIETUVIŠKAS LOGOTIPAS SU TEKSTU APAČIOJE

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos logotipai yra griežtai apibrėžti ir turi būti naudojami bei viešinami pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Jeigu norite naudoti logotipą konferencijai, būrelio susirinkimui skelbti, prašome naudoti tik žemiau paminėtus logotipus.

SMD logotipas viršuje, apačioje tekstas "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto", kitoje eilutėje didžiosiomis raidėmis"STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA". Tekstą iš viršaus ir iš apačios riboja po juodą brūkšnį.

NAUDOTAS ŠRIFTAS: Walkway SemiBold
SPALVOS RGB SKALĖJE: Raudonos raidės "SMD" – #d8261c; knygos kontūrai, raidės – #000000.

ANGLIŠKAS LOGOTIPAS SU TEKSTU IŠ ŠONO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos logotipai yra griežtai apibrėžti ir turi būti naudojami bei viešinami pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Jeigu norite naudoti logotipą konferencijai, būrelio susirinkimui skelbti, prašome naudoti tik žemiau paminėtus logotipus.

SMD logotipas kairėje, dešinėje tekstas "Lithuanian University of Health Sciences", kitoje eilutėje didžiosiomis raidėmis STUDENTS’ SCIENTIFIC SOCIETY. Eilutes skiria juodas brūkšnys, o dešinėje pusėje, brūkšnio pabaigoje – LSMU universiteto herbas.

NAUDOTAS ŠRIFTAS: Walkway SemiBold
SPALVOS RGB SKALĖJE: Raudonos raidės „SMD“ – #d8261c; knygos kontūrai, raidės – #000000.

ANGLIŠKAS LOGOTIPAS SU TEKSTU APAČIOJE

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos logotipai yra griežtai apibrėžti ir turi būti naudojami bei viešinami pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Jeigu norite naudoti logotipą konferencijai, būrelio susirinkimui skelbti, prašome naudoti tik žemiau paminėtus logotipus.

SMD logotipas viršuje, apačioje tekstas "Lithuanian University of Health Sciences", kitoje eilutėje didžiosiomis raidėmis STUDENTS’ SCIENTIFIC SOCIETY .Tekstą iš viršaus ir iš apačios riboja po juodą brūkšnį.

NAUDOTAS ŠRIFTAS: Walkway SemiBold
SPALVOS RGB SKALĖJE: Raudonos raidės "SMD" – #d8261c; knygos kontūrai, raidės – #000000.

Būrelio veiklos nuostatai

2016 m. spalio 05 d. LSMU SMD valdybos posėdyje patvirtinti atnaujinti LSMU SMD Būrelio veiklos nuostatai.

Prašymas stojimui į būrelį

Sumokėjus narystės mokestį, prašymą reikia pateikti būrelio pirmininkui.

Club application form

Club application form that must be presented to head of Students’ Scientific Society club to participate in the club’s activities

Būrelio veiklos metinė ataskaita

Būrelio veiklos metinė ataskaita turi būti pateikiama LSMU SMD valdybai po paskutinio būrelio susirinkimo einamaisiais mokslo metais.

Būrelio pirmininko rinkimų protokolas

Būrelio pirmininko rinkimų protokolas yra pildomas Būrelio kuratoriaus ar kito, jį pavaduojančio, LSMU SMD Valdybos nario.

Būrelio steigimo protokolas

Būrelio steigimo protokolas yra pildomas LSMU SMD Valdybos nario.

Mokslinio vadovo sutikimas steigiant būrelį

Mokslinio vadovo sutikimas turi būti pateikiamas kartu su prašymu steigti būrelį.

Prašymas steigti būrelį

Prašymas steigti būrelį, pateikiamas LSMU SMD Pirmininkui

Veiklos Europos medicinos studentų asociacijoje nuostatai

Veiklos Europos medicinos studentų asociacijoje nuostatai patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos valdybos 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. SMD161704.

Participation in European Medical Students‘ Association Regulations

Participation in European Medical Students‘ Association Regulations approved by an Agreement N.151605 of Students‘ Scientific Society Board of Lithuanian University of Health Sciences, 14th of October, 2015

JMTK’17
2016 metų Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2016 metais Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2015 metų Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2015 metais Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2015 International Health Sciences Conference

The book of abstracts lists every thesis presented at the International Health Sciences Conference in the year of 2015.

2014 metų Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2014 metais Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2013 metų Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2013 metais Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2013 International Health Sciences Conference

The book of abstracts lists every thesis presented at the International Health Sciences Conference in the year of 2013.

2012 metų Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija II dalis

Tezių knygoje surašytos visos 2012 metais Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2012 metų Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija I dalis

Tezių knygoje surašytos visos 2012 metais Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2011 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2011 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2011 International Health Sciences Conference

The book of abstracts lists every thesis presented at the International Health Sciences Conference in the year of 2011.

2010 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2010 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2009 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2009 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2008 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2008 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2007 metų Lietuvos sveikatos mokslų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2007 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2007 Baltic Sea Region Conference In medical sciences

The book of abstracts lists every thesis presented at the 2nd Baltic Sea Region Conference In medical sciences 2007.

2006 metų Lietuvos sveikatos mokslų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2006 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2005 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija II dalis

Tezių knygoje surašytos visos 2005 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2005 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija I dalis

Tezių knygoje surašytos visos 2005 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

2004 metų Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencija

Tezių knygoje surašytos visos 2004 metais Lietuvos sveikatos mokslų studentų ir jaunųjų tyrėjų konferencijos metu pristatytų darbų tezės.

Pažyma LiMSA Mainų konkursui

Norėdami pateikti pažymą į LiMSA Mainų konkursą parsisiųskite šią pažymą, ją užpildykite kompiuteriu, tuomet nusiųskite ją būrelio pirmininkui el. paštu kartu su sertifikatais, padėkomis ar kitais dokumentais įrodančiais Jūsų veiklą LSMU SMD. Tuomet per būrelio pirmininką pasirašyta pažyma pasieks LiMSA Mainų konkurso organizatorius. LiMSA Mainų konkurse galioja tik elektroniniu būdu išduotos pažymos.