Draugijos veiklą įgyvendina Visuotinis susirinkimas, Draugijos valdyba, Draugijos pirmininkas ir Draugijos mokslinis vadovas.

Draugijos kolegialus valdymo organas yra Draugijos valdyba, o vienasmenis valdymo organas – Draugijos pirmininkas. Draugijos veiklą gali vykdyti Filialai ir Būreliai.

Už nuopelnus Draugijai buvusiems nariams gali būti suteikiamas Draugijos garbės nario vardas.

Draugijos veiklą tikrina Revizijos komisija.